Thành viên

CRM SALEMAX NGƯỜI TRỢ LÝ ĐẮC LỰC CỦA BẠN

PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI

 

1. Vì khách hàng là người trả lương cho chúng ta, chúng ta phải làm việc tận tâm

2. Vì khách hàng có nhu cầu, chúng ta mới có việc để làm

3. Vì khách hàng có quyền lựa chọn, chúng ta phải là lựa chọn tốt hơn

4. Vì khách hàng có sự nhạy cảm, chúng ta phải chu đáo

5. Vì khách hàng không chờ đợi , chúng ta phải nhanh nhẹn

6. Vì mỗi khách hàng đều khác biệt, chúng ta phải linh hoạt

7. Vì khách hàng kỳ vọng cao chúng ta phải luôn hoàn thiện

8. Vì khách hàng có sức ảnh hưởng, chúng ta hy vọng có thêm khách hàng

9. Vì khách hàng hài lòng, chúng ta phát triển

     

Lý do bạn chọn chúng tôi